Wybory sołtysów i rad sołeckich • Nasza gmina • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wybory sołtysów i rad sołeckich

W czwartek, 4 kwietnia, odbyło się ostatnie zebranie wiejskie, podczas którego sołtysa i radę sołecką wybrali mieszkańcy Kondrajca. Oznacza to, że znane są już nazwiska wszystkich 28 sołtysów wybranych w gminie Sochocin. Mieszkańcy w większości sołectw postanowili zaufać osobom, które pełniły funkcję sołtysów przez ostatnią kadencję. Do zmian doszło tylko w 3 miejscowościach.

Kto ponownie został wybrany, a która miejscowość ma nowego sołtysa?

1. Ciemniewo – Maria Banasiak

2. Baraki Wojciech Nowakowski

3. Koliszewo – Marianna Chojnacka

4. Wierzbówiec – Wiesław Drogosz

5. Kołoząb – Jan Rudziński

6. Niewikla – Barbara Gołębiewska

7. Kolonia Sochocin – Grzegorz Zmysłowski

8. Żelechy – Grzegorz Kowalski

9. Podsmardzewo – Krzysztof Gburzyński

10. Bolęcin – Maria Kretkiewicz

11. Jędrzejewo – Sylwester Kowalski

12. Gromadzyn – Marzena Adamiak

13. Biele – Celina Ziemińska

14. Sochocin – Danuta Goszczyńska

15. Kuchary Królewskie – Jerzy Kołodziejski

16. Rzy – Teodor Gzowski

17. Ślepowrony – Katarzyna Orzechowicz

18. Pruszkowo – Grzegorz Sajnog

19. Kuchary Żydowskie – Lucyna Jankiewicz

20. Idzikowice – Edward Cichocki

21. Milewo – Elżbieta Długołęcka

22. Smardzewo – Bożena Geller

23. Wycinki – Paweł Krynicki

24. Drożdżyn – Jarosław Zakrzewski

25. Gutarzewo – Barbara Borzęcka

26. Budy Gutarzewskie – Michał Bramowicz

27. Kępa – Marta Piotrowska

28. Kondrajec – Mieczysław Chodorski


Dodajmy jeszcze, że kadencja nowo wybranych sołtysów i członków rad sołeckich potrwa 5 lat.


Kamil Wojciechowski

Foto: www.pixabay.com
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)