Zarząd Gminny • Jednostki • Urząd Gminy Sochocin

Zarząd Gminny

ZOG ZOSP RP

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Sochocinie

- Jacek Ryziński - Prezes

- Jerzy Ryziński - Wiceprezes

- Dariusz Kujawski - Wiceprezes

- Mirosław Krauze - Komendant gminny

- Barbara Fabisiak - Sekretarz

- Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Skarbnik

- Waldemar Podgórski - Członek prezydium

- Roman Włostowski - Członek prezydium

- Stanisław Woźniak - Członek prezydium

- Tomasz Wiktorowicz - Członek

- Stanisław Kwiatkowski - Członek

- Henryk Siwek - Członek

- Marcin Kujawski - Członek

- Waldemar Piliński - Członek

- Jarosław Jeznach - Członek

- Artur Grzeszczak - Członek

- Andrzej Dzięgielewski - Członek

- Tadeusz Petekiewicz - Członek

- Bogdan Długołęcki - Członek

- Andrzej Zaciewski – Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sochocinie:

- Szymon Konofalski – Przewodniczący

- Bogdan Długołęcki – Wiceprzewodniczący

- Łukasz Cieszewski – Sekretarz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

- Jacek Ryziński – Prezes

- Mirosław Krauze – Komendant gminny

- Dariusz Kujawski – Wiceprezes

- Stanisław Kwiatkowski – Członek prezydium

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

- Jacek Ryziński – Prezes

- Dariusz Kujawski – Wiceprezes

- Mirosław Krauze – Komendant gminny

Adres siedziby oraz adres korespondencyjny
Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Urząd Gminy w Sochocinie

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)