Elektroniczna Skrzynka Podawcza • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Gminy Sochocin informuje o sposobach doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej.

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.
Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

bezpośrednio klikając na link poniżej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC,DOCX,ODT,ODP, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF,MP3,MP4.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 10 MB.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej bez konieczności logowania się na Epuap można wysyłać na adres email: gmina@sochocin.pl

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)